1968 – Zuidelijke equipes oppermachtig

Maar liefst 113 equipes vertrekken op de Tranchee voor het grootste avontuur in rallyland. De equipe Pouwels-Windsma komen, liggende op de eerste plaats, een wild zwijn tegen op de route, met slechts 3 strafpunten op dat moment. De meeste equipes lopen tijdverlies op tussen punt 57 en 58. Er waren twee mogelijkheden. Van 57 naar 58, daar keren en dan naar 59, dan wel een, weliswaar iets langere, maar vloeiende route. De laatste is natuurlijk de meest logische route, de route wordt immers niet zodanig uitgezet, dat men een punt over dezelfde weg aanrijdt en weer verlaat. De vloeiende route voerde echter over een abominabele slechte weg, die men dan ook direct verliet om daarna een reconstructie van de route te maken.

 

Nieuw was dat men een tijdcontrole strafpuntloos te vroeg mocht in rijden en ook weer te vroeg mocht uitrijden op een nieuw tijdschema. Echter een official gooit roet in het eten. Bij de eerste daaropvolgende VTC noteerde de official niet de werkelijke maar de ideale tijd. Daardoor was het voorgaande traject niet meer op tijdsoverschrijding te controleren……Marcel van Mol had een reserve controleur in de auto. Het was een praatgrage man. Bij daglicht en in vlakke streken babbelde hij honderduit. Marcel hoopte dat hij later slaap zou krijgen en niet de hele nacht zou praten. Toen de nacht zijn intrede deed en Marcel met zijn Glas GT in rap tempo door de Ardennen scheurde vielen er al stiltes. Hoe zuidelijker de route ging, des te stiller deze passagier werd, zodat Marcel aan zijn passagier de vraag stelde wat de reden was van zijn plotselinge zwijgzaamheid. Waarop die antwoordde; “Meneer van Mol, ik kan niet praten en bidden tegelijk”.

 

De overwinning gaat tussen Claus-Jetten en Haans-Verbunt. Ben Claus laat weten dat zijn motor van de rallye Kadett niet lekker is boven 7000 toeren. Uiteindelijk winnen Claus-Jetten met slechts 6 strafpunten deze Horneland Rally. In de toerklasse gaat de overwinning naar Hennekens-Neven.

Gerelateerde berichten